Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

Nguyên tắc chung

Tuyên bố về quyền riêng tư này áp dụng cho các dịch vụ được cung cấp bởi duaneurowindowriverpark. Ưu tiên của chúng tôi là giữ bí mật và riêng tư cho dữ liệu cá nhân của bạn. duaneurowindowriverpark giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn và cam kết không truyền, cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Một số thông tin được công bố trên trang web trong quá trình sử dụng. Ví dụ: khách truy cập có thể thấy ngày đăng ký của bạn, nơi cư trú, v.v. Điều quan trọng cần biết là khi bạn truyền thông tin cá nhân cho người bán hoặc người mua, duaneurowindowriverpark không có quyền kiểm soát việc sử dụng thông tin này của cá nhân đó.

Thu thập thông tin

Trong quá trình đăng ký và sử dụng chung các trang web nhỏ, hai loại thông tin được thu thập: thông tin cá nhân (tên, họ, số điện thoại, email, v.v. của bạn). Loại thông tin này được thu thập để có thể thông báo cho các cơ quan pháp luật trong quá trình tố tụng hành chính hoặc pháp lý; thông tin kỹ thuật và / hoặc nhân khẩu học (Nơi ở của bạn, địa chỉ IP, ngày đăng ký, v.v.). Loại thông tin này được thu thập cho các mục đích thống kê hoặc để điều chỉnh trang web, các dịch vụ của chúng tôi và các ưu đãi của chúng tôi sao cho phù hợp nhất với mong đợi và nhu cầu của người dùng. Thông tin này được xử lý bí mật và không được truyền đi, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Sử dụng dữ liệu

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho duaneurowindowriverpark không được bán hoặc truyền cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Thông tin thu thập được chỉ được sử dụng để cá nhân hóa hoặc cải thiện các dịch vụ được cung cấp theo mong đợi của bạn, chẳng hạn như nhắm mục tiêu tìm kiếm, lưu quảng cáo yêu thích của bạn, cho phép bạn dễ dàng sửa đổi các quảng cáo đã được xuất bản, v.v.

Quyền truy cập công khai vào dữ liệu

Thông tin nhất định bạn cung cấp hiển thị cho tất cả khách truy cập vào duaneurowindowriverpark (Ví dụ: quảng cáo, bút danh của bạn, v.v.) Vì thông tin này là công khai, điều quan trọng là phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn một cách cẩn thận.

Lưu trữ dữ liệu

Các quy định pháp luật ở Việt Nam yêu cầu chúng tôi phải lưu giữ một số dữ liệu nhất định. Nếu bạn đã là thành viên của duaneurowindowriverpark, chúng tôi không thể xóa hoàn toàn tất cả dữ liệu của bạn. Do đó, nếu bạn yêu cầu xóa tài khoản của mình, thông tin tài khoản và quảng cáo đã xuất bản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa (do đó, chúng sẽ chỉ hiển thị cho quản trị viên). Chúng sẽ được lưu trữ trong 1 năm và bị xóa tự động và vĩnh viễn sau khoảng thời gian này. Dữ liệu đã lưu trữ của bạn sẽ không được sử dụng.

Sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể, bất cứ lúc nào, sửa đổi thông tin cá nhân của bạn. Để làm điều này, bạn chỉ cần sửa đổi hồ sơ của mình.

Chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba

Duaneurowindowriverpark có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau: + Bạn cho phép chia sẻ thông tin của bạn; + Trong trường hợp có quy định pháp luật, yêu cầu chính thức hoặc một cuộc điều tra hành chính với các cơ quan có thẩm quyền; + Hành vi của bạn vi phạm điều khoản sử dụng hoặc bạn đã xử lý sai thành viên của duaneurowindowriverpark trong khi giao dịch.

Sửa đổi

Các điều khoản liên quan đến bảo vệ dữ liệu có thể được sửa đổi hoặc bổ sung bất cứ lúc nào. Phiên bản cập nhật có thể được tìm thấy trên trang này.

Thông tin

Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác, bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua email .