HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI.

NỘI DUNG CHÍNH

Mua bán nhà là việc trao đổi, nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở không  qua tranh chấp và còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam. Những việc mua bán nhà đất, nhượng quyền sẽ được thỏa thuận thông qua hợp đồng giữa hai bên. Vậy hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai cần phải được đáp ứng những điều luật gì? Hãy theo dõi hết bài viết phía dưới để tìm hiểu thêm nhé.

Hợp đồng mua bán nhà ở trong tương lai là gì?

hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Trong luật kinh doanh bất động sản Việt Nam thì ngoài những tài sản đã có sẵn như nhà  hoặc công trình đang thi công thì nhà ở hình thành trong tương lai sẽ được đưa vào là đối tượng mua bán tiếp theo. Hợp đồng mua bán nhà ở này có sự cam kết giữa 2 bên mua nhà, bán nhà trong thời điểm chưa có, hoặc đang xây dựng và thời điểm hợp đồng mua bán  được giao kết.

Tuy nhiên đối tượng của hợp đồng mua bán nhà ở là nhà chưa xây dựng hoặc đang trong quá xây dựng nên người mua chỉ có thể giám sát theo bản vẽ công trình và tiến độ xây dựng đã được đưa ra. 

Trong những năm gần đây, xây dựng hợp đồng mua bán nhà ở trong tương lai được phổ biến nhiều ở chung cư.

Việc mua bán nhà ở hình thành trong tương sẽ cần những thủ tục gì?

hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai đang được diễn ra sôi nổi trong những năm gần đây. Song song đó những rủi ro và lo lắng của người dân càng được dâng cao.Theo điều 55 của bộ luật kinh doanh bất động sản 2014 sẽ có những quy định như sau.

  •  Có giấy phép về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phải có giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng với tiến độ dự án đã đề ra trong hợp đồng 2 bên.
  • Trước khi làm hợp đồng mua bán nhà ở trong tương lai chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho chính quyền cơ quản lý cấp tỉnh rằng đã được tham gia  về việc nhà ở đủ điều kiện được mua bán, cho thuê mua.

Vì vậy bên mua và bên bán phải trao đổi thống nhất giao ước được ký kết theo trên giấy và công chứng theo quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam hiện hành. Đồng thời thực hiện rõ nguyên tắc của bộ luật luật kinh doanh bất động sản 2014  “ Hoạt động kinh doanh bất động sản phải công khai , minh bạch”.

Giữa các bên trong trao đổi hợp đồng sẽ có quyền và nghĩa vụ gì?

Việc thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở này là loại hợp đồng song vụ giữa quyền và nghĩa vụ của hai bên mua nhà và bán nhà phải thực hiện với nhau. Ngoài ra còn có quyền và nghĩa vụ khác như: thanh toán hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi được cụ thể hơn và bên mua có quyền nhượng quyền hợp đồng cho bán bất động sản hình thành trong tương lai.

  • Bên mua: Có nghĩa vụ thanh toán tiền đúng thời hạn theo phương thức thanh toán đã thỏa thuận. Nếu không, bên mua phải thanh toán vào thời điểm bên bàn giao nhà và tại nơi có nhà. Và thanh toán hợp đồng theo quy định Bộ luật dân sự, khoản 1 Điều 57 Luật kinh doanh bất động sản 2014 “ việc thanh toán trong mua bán bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần và lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng …”
  • Bên bán: Không được thu quá 90% giá trị hợp đồng. Giá trị còn lại của hợp đồng phải thanh toán sau khi cơ quan nhà nước cung cấp giấy quyền chứng nhân sử dụng đất , quyền sử dụng nhà bên mua.

Quyền chuyển nhượng trong hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong tương lai phải được lập thành văn bản và có xác nhận của chủ đầu tư trong giấy chuyển nhượng.

Việc nhượng hợp đồng mua bán nhà ở này vẫn phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với chủ đầu tư:

  • Bên mua có quyền nhượng quyền hợp đồng mua bán nhà ở  khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở với bên mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Bên nhận chuyển nhượng tiếp tục nghĩa vụ trong hợp đồng đối với người chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi hợp đồng nhượng quyền.

Điều kiện để có thể sở hữu nhà ở hình thành trong tương lai

  • Có giấy tờ về quyền được sử dụng đất, bản vẽ thiết kế thi công đã được thẩm quyền nhà nước phê duyệt.
  • Trường hợp là chung cư đang được lên dự án hoặc đang xây dựng thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng.

Lời kết

Trên đây là những điều luật  trong hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng, qua bài viết này bạn có thể tham khảo thêm được một số thông tin hữu ích về những điều luật bất động sản cho bản thân mình và gia đình. Chúc các bạn sẽ thành công trong cuộc sống mình!

Bài viết liên quan